Visie

De daadwerkelijke zichtbaarheid van banners wordt steeds meer een issue, omdat het aandeel non-human bannervertoningen steeds groter wordt. Onderzoeken van Comscore geven aan dat in de VS al meer dan 40% van alle bannervertoningen niet door echte mensen wordt veroorzaakt, terwijl er wel voor wordt betaald. In Nederland is dit gelukkig nog niet zo erg, maar het percentage neemt helaas wel toe.

Oorzaak fraude

De oorzaak hiervan ligt bij het geautomatiseerd verhandelen van banners (automated trading, waarbij computers de banners in- en verkopen). Frauduleuze partijen verdienen veel geld met het verkopen van computer-gegenereerde bannervertoningen. Het uitbannen van deze fraude is ontzettend moeilijk omdat de gebruikte technieken steeds geraffineerder worden. Vandaar dat AdLantic gebruik maakt van technieken van gespecialiseerde bedrijven zoals Alenty en Forensiq.

Sturing op zichtbaarheid

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen fraude en zichtbaarheid. Het voorkomen van fraude leidt meestal betere resultaten. Maar sec sturing op zichtbaarheid kan leiden tot ongewenste situaties; de meeste websites verkopen banners onderaan hun website. De zichtbaarheid is daar vaak slecht aangezien niet iedereen helemaal naar beneden scrolt. De tarieven voor deze banners zijn daar dan meestal ook op aangepast. Het uitsluiten van bannerposities met een lage zichtbaarheid kan daardoor vaak leiden tot een stijging van je uiteindelijke kosten per click. Dit komt omdat de goedkopere bannerposities worden uitgesloten.

Meting van zichtbaarheid

De meeste DSP's maken gebruik van ingebouwde zichtbaarheidsmeting. Deze tools zijn erg handig omdat ze zijn geïntegreerd in de systemen zelf. Toch is het belangrijk om gebruik te blijven maken van onafhankelijke systemen voor de meting van de zichtbaarheid. De DSP-ingebouwde zichtbaarheidstools worden namelijk betaald door de DSP en zijn dus per definitie niet onafhankelijk. AdLantic maakt bijvoorbeeld gebruik van de ingebouwde zichtbaarheidtools in de DSP's, maar AdLantic verifieert deze continu met metingen van het onafhankelijke ComScore. Daarnaast kan er alleen gebruik worden gemaakt van tools die door het MRC zijn geaccrediteerd. Eind 2014 waren dit de volgende providers:

- RealVu
- ComScore,vCE
- DoubleVerify
- Google,Active,View
- spider.io
- Integral,Ad,Science
- Alenty
- Sizmek
- Moat
- Glam,Media
- AdYapper
- Yahoo!&APT

 

 

 

 

Sales & Administratie
Vinkenburgstraat 2a
3512 AB Utrecht
Info@AdLantic.nl
Tel: +31 (0)30 234 12 22


Traffic
Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
Traffic@AdLantic.nl
Tel: +31 (0)46 475 98 45

logmwg

logiab